Financování

     

  V rámci služeb Autosalonu při koupi vozu nabízím velmi výhodný úvěr či doúvěrování zakoupeného vozu formou splátkového kalendáře a to na cílovou částku či poměrnou část ceny vozu. Úvěr sjednávám ve spolupráci s GE MONEY AUTO, firmou specializující se na úvěrování vozidel s 40 % slevou a to na dobu od 6 do 72 měsíců.

  Jediné, co potřebujete při realizaci tohoto úvěru, je vstupní akontace ve výši nejméně 10% z cílové - kupní ceny vozidla, dále pak OP+ŘP a 2 x výpis z účtu ne starší jak 3 měsíce. Pokud se jedná o osoby fyzicky podnikající či právnické, potřebují pro návrh úvěru ne výpis z účtu, nýbrž daňové přiznání z předešlého roku. Pro zákazníky samozřejmě předem vyhotovím a zašlu návrh splátkového kalendáře vždy dle individuálních požadavků zákazníka, tzn. podle výšky vstupní akontace a délce splátkového kalendáře.